Monitorul Oficial nr. 394/24.5.2016

Admin/ May 24, 2016/ Monitorul Oficial

Colegiul Psihologilor din Romania
6. Dispozitie privind constatarea unei functii vacante si inregistrarea unui nou membru in cadrul Comisiei de psihologie clinica si psihoterapie a Colegiului Psihologilor din Romania

Ministerul Tineretului si Sportului
429. Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Societatii Comerciale Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.) – S.A., intreprindere publica a carei autoritate tutelara este Ministerul Tineretului si Sportului

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
889. Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Societatii Comerciale Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.) – S.A., intreprindere publica a carei autoritate tutelara este Ministerul Tineretului si Sportului

Parlamentul
103. Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 21/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania, precum si a art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania

Presedintele Romaniei
520. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 21/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania, precum si a art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania

Presedintele Romaniei
528. Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural in grad de Comandor

Presedintele Romaniei
529. Decret privind conferirea Ordinului National Serviciul Credincios in grad de Comandor

Presedintele Romaniei
530. Decret privind conferirea Medaliei Barbatie si Credinta

Agentia Nationala pt Resurse Minerale
116. Ordin pentru modificarea si completarea Instructiunilor tehnice privind clasificarea si evaluarea resurselor/rezervelor de apa minerala naturala, apa minerala terapeutica, apa geotermala, gazele care le insotesc si de gaze necombustibile, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 87/2008

Ministerul Finantelor Publice
681. Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Societatii Comerciale Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.) – S.A., intreprindere publica a carei autoritate tutelara este Ministerul Tineretului si Sportului

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
951. Ordin privind aprobarea cotelor de recolta pentru unele specii de fauna de interes cinegetic, la care vanarea este permisa, pentru perioada de vanatoare mai 2016-14 mai 2017

Agentia Nationala de Administrare Fiscala
1559. Ordin privind aprobarea Procedurii de solutionare a cererilor de restituire a taxei pe valoarea adaugata depuse in conditiile titlului VII ”Taxa pe valoarea adaugata” din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal si ale titlului VII din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1/2016

Share this Post