Monitorul Oficial nr. 396/5.6.2015

Admin/ June 5, 2015/ Monitorul Oficial

Guvernul
405. Hotarire privind recunoasterea Asociatiei Administratorilor de Paduri ca fiind de utilitate publica

Ministerul Afacerilor Interne
52. Ordin pentru modificarea art. 6 alin. (3) din Normele metodologice privind decontarea cheltuielilor de transport in unele situatii in care cadrele militare, politistii si personalul civil se deplaseaza la si de la locul de munca, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 51/2014

Ministerul Sanatatii
703. Ordin pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului sanatatii nr. 75/2009 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul al preturilor la medicamentele de uz uman si pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 245/2012 pentru aprobarea preturilor la medicamentele de uz uman cuprinse in Catalogul national al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piata in Romania

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
. Lista cuprinzand asociatiile si fundatiile romane, cu personalitate juridica, carora li s-au acordat subventii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, in anul 2014, in conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala

Presedintele Romaniei
511. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere

Monitorul Oficial
. Rectificare in anexa nr. 4 ”Completari la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Varias” la Hotararea Guvernului nr. 210/2015 pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Timis, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Timis, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 249 din 14 aprilie 2015

Curtea Constitutionala
195. Decizie [A] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 alin. (1) lit. d) teza a doua din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996

Guvernul
390. Hotarire privind modificarea si completarea Regulamentului de desfasurare a concursului sau examenului pentru ocuparea functiei publice specifice de inspector antifrauda in cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 677/2013

Parlamentul
129. Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere

Share this Post