Monitorul Oficial nr. 40/16.1.2015

Admin/ January 16, 2015/ Monitorul Oficial

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
2. Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 149/2014 privind unele masuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigura continuitatea asistentei medicale in centrele de permanenta

Guvernul
13. Hotarire privind alocarea temporara, pentru lunile ianuarie si februarie ale anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management

Guvernul
16. Hotarire pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului ”Prima casa”

Primul-Ministru
17. Decizie privind numirea domnului Bogdan-Dragos-Aureliu Marian-Stanoevici in functia de secretar de stat la Ministerul Culturii

Ministerul Sanatatii
2. Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 149/2014 privind unele masuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigura continuitatea asistentei medicale in centrele de permanenta

Agentia Nationala de Administrare Fiscala
112. Ordin pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare fiscale utilizate de unele persoane impozabile in domeniul taxei pe valoarea adaugata

Ministerul Finantelor Publice
35. Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 149/2014 privind unele masuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigura continuitatea asistentei medicale in centrele de permanenta

Share this Post