Monitorul Oficial nr. 402/30.5.2014

Admin/ May 30, 2014/ Monitorul Oficial

Guvernul
449. Hotarire privind aprobarea Planului national de paturi pentru perioada 2014-2016

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
363. Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate si a Instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
364. Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 867/541/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate si a Instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate

Monitorul Oficial
. Rectificare in cuprinsul Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 548/2014 pentru aprobarea Ghidului solicitantului – Conditii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 167 ”Competente pentru competitivitate in domeniul medical”, finantata prin Programul operational sectorial ”Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de interventie 3.2 ”Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii”, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 383 si 383 bis din 23 mai 2014

Monitorul Oficial
. Rectificare in cuprinsul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 18/2014 pentru reglementarea unor masuri privind activitatea Regiei Autonome ”Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru schimbarea regimului juridic al unor imobile si pentru modificarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 305 din 24 aprilie 2014

Ministerul Sanatatii
626. Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 867/541/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate si a Instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate

Ministerul Sanatatii
622. Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate si a Instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate

Primul-Ministru
209. Decizie pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 467/2013 privind stabilirea atributiilor domnului Corvin Nedelcu, inspector guvernamental in cadrul Secretariatului General al Guvernului

Primul-Ministru
208. Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de catre domnul Mihai Busuioc a functiei publice vacante din categoria inaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice

Share this Post