Monitorul Oficial nr. 402/8.6.2015

Admin/ June 8, 2015/ Monitorul Oficial

Guvernul
387. Hotarire privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, pentru unele unitati din subordine

Guvernul
393. Hotarire privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificarii valorii de inventar si schimbarea unitatii de administrare pentru un imobil aflat in administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Jandarmi Judetean Cluj

Guvernul
394. Hotarire privind modificarea anexei nr. 8 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Guvernul
395. Hotarire privind reglementarea situatiei juridice a unor imobile, trecute in domeniul public al statului, situate in municipiul Brasov, judetul Brasov

Ministerul Afacerilor Interne
51. Ordin privind modificarea art. 11 alin. (3) din Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 321/2007 pentru aplicarea, in unitatile Ministerului Afacerilor Interne, a unor dispozitii din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor profesionisti

Ministerul Sanatatii
704. Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 3/1/2015 privind modelul de contract, metodologia de negociere, incheiere si monitorizare a modului de implementare si derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat

Colegiul Psihologilor din Romania
4. Hotarire privind conditiile generale pentru formarea profesionala complementara de specializare si pentru formarea continua a unor competente specifice in profesia de psiholog cu drept de libera practica

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
336. Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 3/1/2015 privind modelul de contract, metodologia de negociere, incheiere si monitorizare a modului de implementare si derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat

Share this Post