Monitorul Oficial nr. 408/2.6.2014

Admin/ June 2, 2014/ Monitorul Oficial

Ministerul Sanatatii
556. Ordin pentru completarea art. 6 din Normele metodologice privind examinarea medicala si psihologica a personalului cu atributii in siguranta transporturilor si periodicitatea examinarii, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor si al ministrului sanatatii nr. 1.260/1.390/2013

Guvernul
435. Hotarire pentru completarea anexei nr. 42 la Hotararea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Brasov, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Brasov

Curtea Constitutionala
185. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. XXII din Legea nr. 2/2013 privind unele masuri pentru degrevarea instantelor judecatoresti, precum si pentru pregatirea punerii in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila

Primul-Ministru
211. Decizie privind numirea domnului Horvath Levente-Akos in functia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice

Ministerul Transporturilor
504. Ordin pentru completarea art. 6 din Normele metodologice privind examinarea medicala si psihologica a personalului cu atributii in siguranta transporturilor si periodicitatea examinarii, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor si al ministrului sanatatii nr. 1.260/1.390/2013

Ministerul Sanatatii
642. Ordin pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sanatatii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor si preturilor de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor in cadrul programelor nationale de sanatate si a metodologiei de calcul al acestora

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
33. Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind stabilirea obligatiilor de plata a energiei electrice reactive si a pretului reglementat pentru energia electrica reactiva

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
. Metodologie privind stabilirea obligatiilor de plata a energiei electrice reactive si a pretului reglementat pentru energia electrica reactiva

Primul-Ministru
210. Decizie privind numirea domnului Nagy Zoltan Levente in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului

Share this Post