Monitorul Oficial nr. 411/10.6.2015

Admin/ June 10, 2015/ Monitorul Oficial

Ministerul Transporturilor
679. Ordin pentru modificarea Normelor metodologice privind activitatea de control al respectarii perioadelor de conducere, pauzelor si perioadelor de odihna ale conducatorilor auto si al utilizarii aparatelor de inregistrare a activitatii acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.058/2007

Ministerul Transporturilor
706. Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 249/2011 privind inspectia, supravegherea tehnica si certificarea navelor maritime care arboreaza pavilionul roman si efectueaza voiajuri internationale

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
1155. Ordin privind stabilirea procedurii de efectuare a platii titlurilor executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice – aparat central si unitati subordonate

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
1468. Ordin privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, conditiilor specifice si a modului de implementare a schemelor de plati prevazute la art. 1 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica in agricultura in perioada 2015-2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, precum si a conditiilor specifice de implementare pentru masurile compensatorii de dezvoltare rurala aplicabile pe terenurile agricole, prevazute in Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020

Parlamentul
133. Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 46/2008 – Codul silvic

Presedintele Romaniei
517. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 46/2008 – Codul silvic

Share this Post