Monitorul Oficial nr. 412/1.6.2016

Admin/ June 1, 2016/ Monitorul Oficial

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
980. Ordin pentru completarea art. 14 alin. (2) din Procedura de autorizare a activitatilor de recoltare, capturare si/sau achizitie si/sau comercializare, pe teritoriul national sau la export, a florilor de mina, a fosilelor de plante si fosilelor de animale vertebrate si nevertebrate, precum si a plantelor si animalelor din flora si, respectiv, fauna salbatice si a importului acestora, aprobata prin Ordinul ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr. 410/2008

Curtea Constitutionala
230. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 194 lit. c) teza intai din Codul de procedura civila

Guvernul
386. Hotarire privind modificarea anexei nr. 13 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Guvernul
387. Hotarire privind stabilirea unei masuri temporare pentru aplicarea Normelor referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund, precum si a unor masuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligatiilor ce revin operatorilor care introduc pe piata lemn si produse din lemn, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 470/2014

Guvernul
388. Hotarire privind modificarea datelor de identificare si actualizarea valorii de inventar ale unui imobil aflat in domeniul public al statului, precum si transmiterea unei parti a acestuia din administrarea Ministerului Public – Parchetul de pe langa Tribunalul Dolj in administrarea Tribunalului Dolj

Guvernul
389. Hotarire privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat in domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Baza de Reparatii Nave Braila

Guvernul
390. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Nationale ”Administratia Porturilor Dunarii Fluviale” – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor

Guvernul
391. Hotarire privind modificarea datelor de identificare ale unui imobil aflat in domeniul public al statului si transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Finantelor Publice – Agentia Nationala de Administrare Fiscala – Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti in administrarea Ministerului Finantelor Publice – Agentia Nationala de Administrare Fiscala

Ministerul Transporturilor
411. Ordin privind publicarea acceptarii amendamentelor la Conventia internationala din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, asa cum a fost amendata, adoptate de Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutia MSC.380(94) a Comitetului de siguranta maritima din 21 noiembrie 2014

Comitetul Securitatii Maritime
MSC.380(94). Rezolutie cu privire la Amendamentele la Conventia internationala din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare (SOLAS), asa cum a fost amendata

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
787. Ordin privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSCI0224 Scrovistea si ROSPA0140 Scrovistea

Share this Post