Monitorul Oficial nr. 415/4.6.2014

Admin/ June 4, 2014/ Monitorul Oficial

Senatul
33. Hotarire pentru modificarea Hotararii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

Guvernul
30. Ordonanta urgenta privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala

Guvernul
438. Hotarire privind realocarea pe anul 2014 a sumei prevazute ca justa despagubire pentru imobilele proprietate privata ramase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica ”Varianta de ocolire a municipiului Sibiu – tronson 1 de la km 0 + 000 (DN 1 km 302 + 150) la km 14 + 860 si tronson 2 de la km 14 + 860 la km 17 + 500 si reabilitare DN 1T (fost DJ 106B), km 0 + 000 – km 3 + 600”, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 938/2013

Guvernul
455. Hotarire pentru aprobarea actelor aditionale nr. 1 pe anul 2014 la contractele de servicii publice in transportul feroviar de calatori pentru perioada 2012-2015, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 74/2012, precum si a Contractului de servicii publice pentru perioada 2014-2015 al Societatii Comerciale INTERREGIONAL CALATORI – S.R.L.

Guvernul
456. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome ”Autoritatea Aeronautica Civila Romana”, aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor

Share this Post