Monitorul Oficial nr. 424/15.6.2015

Admin/ June 15, 2015/ Monitorul Oficial

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
1541. Ordin pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 1.414/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Comisiei pentru acordarea licentelor de depozit, a atributiilor si obligatiilor acesteia, precum si a componentei nominale

Curtea Constitutionala
220. Decizie [R/R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 86 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei

Curtea Constitutionala
221. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

Curtea Constitutionala
290. Decizie [R/R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (1) si ale art. 112^1 alin. (2) lit. b) din Codul penal

Ministerul Finantelor Publice
665. Ordin pentru modificarea Statutului CEC BANK – S.A., aprobat prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 425/2008

Ministerul Finantelor Publice
668. Ordin pentru aprobarea Instructiunilor privind valorificarea masurilor dispuse prin dispozitia obligatorie, evidenta actiunilor de inspectie, raportarea privind modul de realizare a programelor de activitate si rezultatele actiunilor efectuate

Ministerul Finantelor Publice
. Instructiuni privind valorificarea masurilor dispuse prin dispozitia obligatorie, evidenta actiunilor de inspectie, raportarea privind modul de realizare a programelor de activitate si rezultatele actiunilor efectuate

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
86. Ordin pentru modificarea si completarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzactionare pe piata centralizata de gaze naturale administrata de Operatorul Pietei de Energie Electrica si Gaze Naturale OPCOM – S.A., aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 52/2013

Share this Post