Monitorul Oficial nr. 434/18.6.2015

Admin/ June 18, 2015/ Monitorul Oficial

Parlamentul
31. Hotarire pentru modificarea Hotararii Parlamentului Romaniei nr. 50/2012 privind alegerea membrilor si a biroului Comisiei speciale a Camerei Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitatii Serviciului de Informatii Externe

Parlamentul
30. Hotarire pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 23/2013 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie

Ministerul Transporturilor
. Reglementari AERONAUTICE CIVILE ROMÂNE RACR-LPAN-PPBL ”Licentierea personalului aeronautic navigant – piloti planoare si piloti baloane libere”, editia 1/2015

Ministerul Transporturilor
718. Ordin pentru aprobarea Reglementarii aeronautice civile romane RACR-LPAN-PPBL ”Licentierea personalului aeronautic navigant – piloti planoare si piloti baloane libere”, editia 1/2015, si de modificare a Ordinului ministrului transporturilor nr. 208/2013 privind masuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1.178/2011 al Comisiei din 3 noiembrie 2011 de stabilire a cerintelor tehnice si a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviatia civila in temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European si al Consiliului si a Regulamentului (UE) nr. 290/2012 al Comisiei din 30 martie 2012 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.178/2011

Ministerul Apararii Nationale
M.57. Ordin pentru modificarea si completarea unor instructiuni din Ministerul Apararii Nationale privind recrutarea si selectia candidatilor pentru profesia militara si mentinerea in activitate a soldatilor si gradatilor profesionisti

Presedintele Romaniei
546. Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei privind munca in domeniul maritim (MLC 2006), adoptata la 23 februarie 2006 la Geneva, la cea de-a 94-a sesiune a Organizatiei Internationale a Muncii, precum si a Amendamentelor din 2014 la Conventia privind munca in domeniul maritim (MLC 2006), aprobate in cadrul celei de-a 103-a sesiuni a Organizatiei Internationale a Muncii la Geneva, la 11 iunie 2014

Senatul
43. Hotarire cu privire la Cartea Verde – Crearea unei uniuni a pietelor de capital COM (2015) 63 final

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
89. Ordin privind aprobarea tarifelor zonale aferente serviciului de transport pentru introducerea de energie electrica in retea (TG) si a tarifului mediu de introducere a energiei electrice in retea, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice

Share this Post