Monitorul Oficial nr. 435/17.7.2013

Wkro/ July 17, 2013/ Monitorul Oficial

Monitorul Oficial
. Rectificare la Legea nr. 179/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 348 din 13 iunie 2013

Parlamentul
222. Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 47/2013 privind unele masuri in domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii directi finantati din fonduri externe nerambursabile, precum si unele masuri financiare in domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi

Guvernul
469. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comerciala ”Electrocentrale Bucuresti” – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei

Ministerul Sanatatii
850. Ordin privind aprobarea Normelor tehnice de finantare si realizare a actiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul si ingrijirea pacientilor critici din sectiile ATI

Ministerul Sanatatii
. Norme Tehnice de finantare si realizare a actiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul si ingrijirea pacientilor critici din sectiile ATI

Presedintele Romaniei
662. Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 47/2013 privind unele masuri in domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii directi finantati din fonduri externe nerambursabile, precum si unele masuri financiare in domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi

Parlamentul
224. Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 7/2013 privind modificarea unor acte normative din domeniul sanatatii

Presedintele Romaniei
664. Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 7/2013 privind modificarea unor acte normative din domeniul sanatatii

Parlamentul
228. Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 21/2013 pentru modificarea si completarea art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 94/1999 privind participarea Romaniei la procedurile in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Comitetului Ministrilor ale Consiliului Europei si exercitarea dreptului de regres al statului in urma hotararilor si conventiilor de rezolvare pe cale amiabila

Presedintele Romaniei
668. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 21/2013 pentru modificarea si completarea art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 94/1999 privind participarea Romaniei la procedurile in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Comitetului Ministrilor ale Consiliului Europei si exercitarea dreptului de regres al statului in urma hotararilor si conventiilor de rezolvare pe cale amiabila

Guvernul
466. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Compania Nationala ”Romarm” – S.A. Bucuresti, aflata sub autoritatea Ministerului Economiei

Guvernul
467. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Compania Nationala a Cuprului, Aurului si Fierului ”MINVEST” – S.A. Deva, aflata sub autoritatea Ministerului Economiei

Guvernul
468. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comerciala ICEM – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
1446. Ordin privind aprobarea Corrigendumului nr. 1 la Ghidul solicitantului – Conditii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip strategic si grant nr. 153-164 pentru implementarea Programului operational sectorial ”Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”

Share this Post

About wkro

WOLTERS KLUWER ROMÂNIA este parte a grupului multinaţional Wolters Kluwer, cunoscut pe piaţa internaţională ca unul dintre cei mai mari furnizori de informație specializată, produse şi servicii dedicate profesioniştilor.