Monitorul Oficial nr. 440/17.6.2014

Admin/ June 17, 2014/ Monitorul Oficial

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
38. Ordin privind aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale realizata de S.C. GAZ NORD EST S.A. si pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 si a anexei nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 25/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale realizate de S.C. GAZ NORD EST – S.A.

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
46. Ordin privind aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale realizata de S.C. COVI CONSTRUCT 2000 – S.R.L. si pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 si a anexei nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 15/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale realizate de S.C. COVI CONSTRUCT 2000 – S.R.L.

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
45. Ordin privind aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale realizata de S.C. PROGAZ P&D – S.A. si pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 si a anexei nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 38/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale realizate de S.C. PROGAZ P&D – S.A.

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
44. Ordin privind aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale realizata de S.C. M.M. DATA – S.R.L. si pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 si a anexei nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 33/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale realizate de S.C. M.M. DATA – S.R.L.

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
43. Ordin privind aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale realizata de S.C. GAZ VEST – S.A. si pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 si a anexei nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 27/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale realizate de S.C. GAZ VEST – S.A.

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
41. Ordin privind aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale realizata de S.C. DISTRIGAZ VEST – S.A. si pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 si a anexei nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 20/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale realizate de S.C. DISTRIGAZ VEST – S.A.

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
40. Ordin privind aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale realizata de S.C. AMARAD DISTRIBUTIE – S.R.L. si pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 si a anexei nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 3/2011 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale realizate de Societatea Comerciala AMARAD DISTRIBUTIE – S.R.L.

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
39. Ordin privind aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale realizata de S.C. SALGAZ – S.A. si pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 si a anexei nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 39/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale realizate de S.C. SALGAZ – S.A.

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
37. Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale realizate de S.C. CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA – S.R.L.

Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice
656. Ordin privind aprobarea Planului regional de actiune pentru managementul speciilor de lilieci ”Rhinolophus ferrumequinum”, ”Rhinolophus hipposideros”, ”Myotis myotis”, ”Myotis oxygnathus”, ”Myotis bechsteinii”, ”Barbastella barbastellus”, ”Miniopterus schreibersii”

Guvernul
493. Hotarire privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investitii ”Reabilitare DN 18 Baia Mare – Sighetu Marmatiei – Moisei – Iacobeni km 3+522 – km 62 + 234 (sector km 15+000 – km 62+234); km 69+790 – km 131+627; km 131+627 – km 220+088”, din cadrul Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a, pe raza localitatilor Moisei si Borsa din judetul Maramures si localitatilor Carlibaba, Ciocanesti si Iacobeni din judetul Suceava

Share this Post