Monitorul Oficial nr. 445/15.6.2016

Admin/ June 15, 2016/ Monitorul Oficial

Ministerul Justitiei
2140/C. Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor si functiilor vacante din sistemul de probatiune

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
789. Ordin privind desemnarea reprezentantilor aeroporturilor din Romania in cadrul Comitetului Tehnic pentru Securitate Aeronautica

Ministerul Finantelor Publice
841. Ordin privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea ”Medserv Min” – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Energiei

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
925. Ordin privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea ”Medserv Min” – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Energiei

Senatul
81. Hotarire privind Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu – Calea de urmat dupa Acordul de la Paris: evaluarea implicatiilor Acordului de la Paris – document care insoteste propunerea de decizie a Consiliului privind semnarea, in numele Uniunii Europene, a Acordului de la Paris adoptat in temeiul Conventiei-cadru a Organizatiei Natiunilor Unite asupra schimbarilor climatice – COM (2016) 110 final

Senatul
82. Hotarire referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social, Comitetul Regiunilor – O strategie UE pentru incalzire si racire – COM (2016) 51 final

Senatul
83. Hotarire privind propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 258/2014 de instituire a unui program al Uniunii de sprijinire a activitatilor specifice din domeniul raportarii financiare si al auditului pentru perioada 2014-2020-COM (2016) 202 final

Senatul
84. Hotarire referitoare la propunerea de decizie a consiliului privind pozitia care urmeaza sa fie adoptata, in numele Uniunii Europene, in cadrul Comitetului mixt al SEE referitor la o modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE in ceea ce priveste cooperarea in domenii specifice in afara celor patru libertati (linia bugetara 04 03 01 03) – COM (2016) 131 final

Presedintele Romaniei
595. Decret privind eliberarea din functia de adjunct al directorului Serviciului Roman de Informatii

Ministerul Energiei
104. Ordin privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea ”Medserv Min” – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Energiei

Ministerul Transporturilor
165. Ordin privind desemnarea reprezentantilor aeroporturilor din Romania in cadrul Comitetului Tehnic pentru Securitate Aeronautica

Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate
331. Ordin pentru aprobarea Listei unitatilor sanitare cu paturi acreditate in data de 2 iunie 2016

Share this Post