Monitorul Oficial nr. 448/23.6.2015

Admin/ June 23, 2015/ Monitorul Oficial

Curtea Constitutionala
335. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 271^1 si art. 271^2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

Ministerul Afacerilor Interne
53. Ordin pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, interimar, nr. 274/2009 privind desemnarea responsabilitatilor pentru implementarea partii A din cadrul Proiectului de diminuare a riscurilor in cazul producerii calamitatilor naturale si pregatirea pentru situatii de urgenta

Guvernul
439. Hotarire privind trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate in administrarea Ministerului Transporturilor si in concesiunea Companiei Nationale de Cai Ferate ”C.F.R.” – S.A. – sucursalele regionale CF Bucuresti si Craiova, in vederea scoaterii din functiune, casarii si valorificarii, dupa caz

Guvernul
. Acord intre Guvernul Romaniei si Guvernul Statului Israel pentru cooperare in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor

Guvernul
432. Hotarire pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Statului Israel pentru cooperare in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor, semnat la Tel Aviv la 14 septembrie 2014

Guvernul
418. Hotarire privind aprobarea Strategiei nationale de invatare pe tot parcursul vietii 2015-2020

Curtea Constitutionala
339. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 202 alin. (1) si alin. (4) lit. e), art. 203 alin. (3), art. 223-226, art. 230, art. 234 alin. (1)-(3) si art. 235 din Codul de procedura penala

Share this Post