Monitorul Oficial nr. 454/24.6.2015

Admin/ June 24, 2015/ Monitorul Oficial

Inalta Curte de Casatie si Justitie
14. Decizie [R] referitoare la pronuntarea unei hotarari prealabile pentru dezlegarea de principiu a chestiunii de drept: ”daca fapta inculpatului, care, in calitate de lucrator bancar (ofiter credite), in exercitarea atributiilor de serviciu, incalcand aceste atributii, a participat la intocmirea adeverintei de venit pe numele persoanei solicitante a creditului, completand o parte din adeverinta cu date nereale, si, cunoscand ca datele completate in adeverinta de venit sunt nereale, a primit cererea de credit si a inaintat-o comisiei spre aprobare, actiune ce a avut ca urmare aprobarea creditului solicitat, producand bancii un prejudiciu, intruneste elementele constitutive ale infractiunii de complicitate la infractiunea de inselaciune sau elementele constitutive ale infractiunii de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor”

Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice
. Metodologie de alocare a fondurilor bugetare pentru finantarea de baza si finantarea suplimentara a institutiilor de invatamant superior de stat din Romania, pentru pilotare in anul 2015

Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice
3889. Ordin privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finantarea de baza si finantarea suplimentara a institutiilor de invatamant superior de stat din Romania, pentru pilotare in anul 2015

Ministerul Transporturilor
. Reglementari AERONAUTICE CIVILE ROMÂNE privind stabilirea zonelor cu servituti aeronautice civile si a conditiilor de avizare a documentatiilor tehnice aferente obiectivelor din aceste zone sau din alte zone in care pot constitui obstacole pentru navigatia aeriana si/sau pot afecta siguranta zborului pe teritoriul si in spatiul aerian al Romaniei RACR-ZSAC, editia 1/2015

Ministerul Transporturilor
735. Ordin pentru aprobarea Reglementarii aeronautice civile romane privind stabilirea zonelor cu servituti aeronautice civile si a conditiilor de avizare a documentatiilor tehnice aferente obiectivelor din aceste zone sau din alte zone in care pot constitui obstacole pentru navigatia aeriana si/sau pot afecta siguranta zborului pe teritoriul si in spatiul aerian al Romaniei RACR-ZSAC, editia 1/2015

Guvernul
437. Hotarire pentru procedura de aprobare si continutul memorandumului prevazut la art. 7 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996

Senatul
8. Decizie privind asigurarea conducerii Senatului in data de 24 iunie 2015

Share this Post