Monitorul Oficial nr. 454/17.6.2016

Admin/ June 17, 2016/ Monitorul Oficial

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
847. Ordin privind acordarea titlului de parc industrial Societatii ”ELECTROPRECIZIA” – S.A.

Autoritatea Electorala Permanenta
5. Lista a partidelor politice, aliantelor politice, organizatiilor cetatenilor romani apartinand minoritatilor nationale si a candidatilor independenti pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale desfasurata conform Hotararii Guvernului nr. 51/2016 privind stabilirea datei alegerilor locale din anul 2016

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
1096. Ordin pentru completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului mediului, apelor si padurilor nr. 154/204/2016 privind stabilirea perioadelor si zonelor de prohibitie a pescuitului, precum si a zonelor de protectie a resurselor acvatice vii in anul 2016 si pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si ministrului mediului, apelor si padurilor nr. 284/613/2016 privind aprobarea masurilor de reglementare a efortului de pescuit si cotele de pescuit alocate pentru anul 2016, pe specii si zone

Senatul
2. Decizie privind asigurarea conducerii Senatului in perioada 17-19 iunie 2016

Camera Deputatilor
51. Hotarire privind adoptarea opiniei referitoare la comunicarea Comisiei Europene catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor privind o strategie a UE pentru gazul natural lichefiat si pentru stocarea gazelor COM (2016) 49

Camera Deputatilor
52. Hotarire privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei Europene catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor: O strategie a UE pentru incalzire si racire COM (2016) 51

Camera Deputatilor
53. Hotarire privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind masurile de garantare a securitatii aprovizionarii cu gaze naturale si de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 994/2010 COM (2016) 52

Guvernul
412. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 pentru Compania Nationala ROMARM – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri

Ministerul Afacerilor Interne
97. Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 607/2005 pentru aprobarea Metodologiei de control privind supravegherea pietei produselor pentru constructii cu rol in satisfacerea cerintei de securitate la incendiu

Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri
493. Ordin privind modificarea Ordinului ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri nr. 186/2011 pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea organismelor de evaluare a conformitatii ce se notifica si notificarea la Comisia Europeana si celelalte state membre ale Uniunii Europene a organismelor desemnate

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
824. Ordin pentru completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului mediului, apelor si padurilor nr. 154/204/2016 privind stabilirea perioadelor si zonelor de prohibitie a pescuitului, precum si a zonelor de protectie a resurselor acvatice vii in anul 2016 si pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si ministrului mediului, apelor si padurilor nr. 284/613/2016 privind aprobarea masurilor de reglementare a efortului de pescuit si cotele de pescuit alocate pentru anul 2016, pe specii si zone

Share this Post