Monitorul Oficial nr. 457/23.6.2014

Admin/ June 23, 2014/ Monitorul Oficial

Curtea Constitutionala
232. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 28 si 29 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, ale art. 315 alin. 1 si art. 334 din Codul de procedura civila din 1865, precum si ale art. 880 si art. 902 din Codul civil

Guvernul
500. Hotarire pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr. 1.361/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Vaslui, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vaslui

Autoritatea de Supraveghere Financiara
50. Hotarire privind prorogarea termenului prevazut la art. 1 din Hotararea Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 27/2014 pentru suspendarea aplicarii prevederilor Instructiunii nr. 2/2011 privind auditarea sistemelor informatice utilizate de entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, si suspendarea Dispunerii de masuri a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 19/2010

Ministerul Educatiei Nationale
. Metodologie privind eliberarea, pentru cetatenii care au studiat in Romania, a adeverintei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoasterea calificarilor profesionale, in vederea desfasurarii activitatii didactice in strainatate

Ministerul Educatiei Nationale
3590. Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea, pentru cetatenii care au studiat in Romania, a adeverintei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoasterea calificarilor profesionale, in vederea desfasurarii activitatii didactice in strainatate

Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice
863. Ordin pentru aprobarea derogarii in scop stiintific in cazul speciei urs pe raza ariilor naturale protejate ROSCI0190 Penteleu si ROSCI0229 Siriu

Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice – A.N.R.S.C.
202. Ordin privind modificarea tarifelor de acordare si mentinere a licentelor/autorizatiilor eliberate in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice

Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice – A.N.R.S.C.
201. Ordin privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice – A.N.R.S.C. nr. 116/2007 privind aprobarea tarifelor pentru servicii de consultanta si pentru activitatile de pregatire si specializare profesionala a personalului operatorilor furnizori/prestatori de servicii comunitare de utilitati publice, precum si a altor persoane interesate

Guvernul
502. Hotarire privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2014, pentru finantarea unui proiect cultural

Curtea Constitutionala
277. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 81-83 din Codul penal din 1969

Curtea Constitutionala
236. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 24 alin. 1 din Codul de procedura civila din 1865

Share this Post