Monitorul Oficial nr. 457/21.6.2016

Admin/ June 21, 2016/ Monitorul Oficial

Guvernul
414. Hotarire privind scoaterea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului ca urmare a restituirii acestora persoanelor indreptatite si modificarea anexei nr. 8 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Guvernul
417. Hotarire privind modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Guvernul
420. Hotarire privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unei parti dintr-un imobil aflat in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Apararii Nationale si actualizarea anexelor nr. 4 si 40 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Ministerul Culturii
2414. Ordin privind clasarea in Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorica A, a subcomponentelor Hambarul arhimandritului Ioan si Turnul incintei fortificate in cadrul ansamblului Manastirii Hurezi, cod LMI VL-II-a-A-09894, Str. Manastirii nr. 164-164A, 164B, sat apartinator Romanii de Jos, orasul Horezu, judetul Valcea, in LMI, categoria II, monument de arhitectura, grupa valorica A

Curtea Constitutionala
13. Decizie [A] privind pronuntarea unei hotarari prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept: ”daca, in aplicarea prevederilor art. 6 din Codul penal, in cazul unei infractiuni in forma continuata care, potrivit legii penale noi, nu mai indeplineste conditiile de retinere a unitatii infractionale continuate, ci pe cele ale unui concurs de infractiuni, se are in vedere maximul special prevazut de legea noua pentru infractiunea savarsita sau pedeapsa maxima ce ar rezulta in urma aplicarii dispozitiilor referitoare la concursul de infractiuni”

Ministerul Culturii
2486. Ordin pentru aprobarea cerintelor minime pe care trebuie sa le indeplineasca persoanele juridice de drept privat, in vederea sprijinirii colectarii fondurilor, in numele, pe seama Ministerului Culturii si in scopul achizitionarii operei de arta ”Cumintenia Pamantului”

Share this Post