Monitorul Oficial nr. 458/25.6.2015

Admin/ June 25, 2015/ Monitorul Oficial

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
. Procedura de confirmare a dreptului de participare la pietele de energie electrica din Romania a unor persoane juridice straine avand sediul social intr-un stat membru al Uniunii Europene

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
91. Ordin privind aprobarea Procedurii de confirmare a dreptului de participare la pietele de energie electrica din Romania a unor persoane juridice straine avand sediul social intr-un stat membru al Uniunii Europene

Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice
4194. Ordin privind acordarea acreditarii pentru nivelurile de invatamant, specializarile si calificarile profesionale din cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar de stat evaluate in perioada 16 februarie – 20 martie 2015, incepand cu anul scolar 2015 – 2016

Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri
794. Ordin privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis prevazuta in cadrul Programului de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata

Comisia Nationala de Acreditare a Spitalelor
129. Ordin pentru aprobarea conditiilor de recunoastere a absolventilor programului de formare si perfectionare pentru evaluatori de spitale, precum si a celor minimale de pastrare a calitatii de evaluator de spitale

Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor
65. Decizie privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind remuneratia datorata artistilor interpreti sau executanti si producatorilor de fonograme pentru comunicarea publica a fonogramelor de comert/fonogramelor publicate in scop comercial sau a reproducerilor acestora, in scop ambiental si lucrativ, si tabelele cuprinzand drepturile patrimoniale ale artistilor interpreti sau executanti si ale producatorilor de fonograme

Inalta Curte de Casatie si Justitie
10. Decizie [A] privind examinarea sesizarii formulata de Curtea de Apel Craiova – Sectia contencios administrativ si fiscal, prin incheierea din 11 decembrie 2014, pronuntata in Dosarul nr. 7.752/101/2013, in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile cu privire la interpretarea dispozitiilor art. 23 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 554/2004)

Share this Post