Monitorul Oficial nr. 463/26.6.2015

Admin/ June 26, 2015/ Monitorul Oficial

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
916. Ordin pentru modificarea si completarea Metodologiei privind organizarea si functionarea SUMAL, obligatiile utilizatorilor SUMAL, precum si structura si modalitatea de transmitere a informatiilor standardizate, aprobata prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, paduri si piscicultura nr. 837/2014

Parlamentul
165. Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 22/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania

Presedintele Romaniei
567. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 9/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 127/2007 privind Gruparea europeana de cooperare teritoriala

Parlamentul
162. Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 9/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 127/2007 privind Gruparea europeana de cooperare teritoriala

Ministerul Finantelor Publice
755. Ordin privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 417/2015 pentru aprobarea Instructiunilor de punere in aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, a Regulamentului de organizare si desfasurarea extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, a modelului si continutul cererii de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale, precum si pentru instituirea Comisiei pentru supravegherea efectuarii extragerilor Loteriei bonurilor fiscale

Presedintele Romaniei
570. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 22/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania

Curtea Constitutionala
330. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 48 pct. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor masuri fiscal-bugetare pentru indeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internationale, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu referire la prevederile art. 257 alin. (6) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii

Curtea Constitutionala
332. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice si ale art. 1 si art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice, in interpretarea data prin Decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 21 din 18 noiembrie 2013

Guvernul
383. Hotarire pentru aprobarea Strategiei nationale privind incluziunea sociala si reducerea saraciei pentru perioada 2015-2020 si a Planului strategic de actiuni pentru perioada 2015-2020

Guvernul
451. Hotarire pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 28 ianuarie 2015 si la Paris la 11 februarie 2015 intre Guvernul Romaniei si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de imprumut dintre Romania si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finantarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separarii copilului de familia sa, precum si instruirea personalului aferent, semnat la Bucuresti la 29 ianuarie 2007 si la Paris la 9 februarie 2007

Share this Post