Monitorul Oficial nr. 480/1.8.2013

Wkro/ August 1, 2013/ Monitorul Oficial

Guvernul
506. Hotarire pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ”Spatii de educatie si cercetare – Academia de Studii Economice din Bucuresti, Piata Romana nr. 7, sectorul 1, Bucuresti”

Guvernul
515. Hotarire pentru stabilirea numarului de posturi si a structurii organizatorice a Comisiei Nationale de Prognoza

Curtea Constitutionala
273. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 85 alin. (1)-(5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
730. Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 165/2012 privind stabilirea cuantumului taxei pentru autorizarea anuala a plantatiilor viticole destinate obtinerii de struguri pentru producerea de vinuri cu indicatie geografica, a cuantumului taxei pentru atestarea dreptului de utilizare a indicatiei geografice pentru comercializarea vinurilor cu indicatie geografica si aprobarea introducerii insemnului de certificare a calitatii vinurilor cu indicatie geografica imbuteliate

Ministerul Culturii
2355. Ordin pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si functionarea comisiilor, procedura de selectie a programelor, proiectelor si actiunilor culturale in vederea acordarii de finantari nerambursabile din Fondul Cultural National, precum si de solutionare a contestatiilor, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si patrimoniului national nr. 2.231/2011

Guvernul
523. Hotarire pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale

Curtea Constitutionala
277. Decizie [R/R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. II lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, precum si ale art. 169 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Guvernul
455. Hotarire pentru aprobarea hotararilor cuprinse in Protocolul Sesiunii a XXIV-a a Comisiei hidrotehnice romano-ungare, semnat la Debrecen la 23 mai 2013, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protectia si utilizarea durabila a apelor de frontiera, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003

Share this Post

About wkro

WOLTERS KLUWER ROMÂNIA este parte a grupului multinaţional Wolters Kluwer, cunoscut pe piaţa internaţională ca unul dintre cei mai mari furnizori de informație specializată, produse şi servicii dedicate profesioniştilor.