Monitorul Oficial nr. 483/30.6.2014

Admin/ June 30, 2014/ Monitorul Oficial

Ministerul Afacerilor Interne
95. Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice si stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne

Consiliul Superior al Magistraturii
694. Hotarire pentru modificarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului pentru numirea in functie a inspectorilor judiciari, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 801/2012

Ministerul Educatiei Nationale
3651. Ordin privind acordarea acreditarii pentru unitatea de invatamant preuniversitar particular Gradinita ”Gamex” din municipiul Constanta

Ministerul Educatiei Nationale
3650. Ordin privind acordarea acreditarii pentru unitatea de invatamant preuniversitar particular Gradinita ”Samariteanul nr. 11” din localitatea Sambateni

Ministerul Educatiei Nationale
3648. Ordin privind acordarea acreditarii pentru unitatea de invatamant preuniversitar particular Gradinita ”Ducky-Duck” din municipiul Ploiesti

Ministerul Educatiei Nationale
3608. Ordin pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si functionarea centrelor judetene/al municipiului Bucuresti de resurse si asistenta educationala, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.555/2011

Ministerul Afacerilor Interne
97. Ordin privind abrogarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, interimar, nr. 285/2009 pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind planificarea strategica si planificarea bugetara pe programe in cadrul Ministerului Administratiei si Internelor si a Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 269/2010 pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare si evaluare a documentelor de planificare strategica si planificare bugetara pe programe in cadrul Ministerului Administratiei si Internelor

Guvernul
. Acord de cooperare in domeniul arhivistic intre Ministerul Afacerilor Interne din Romania, prin Arhivele Nationale, si Serviciul de Stat de Arhiva al Republicii Moldova

Guvernul
516. Hotarire pentru aprobarea Acordului de cooperare in domeniul arhivistic intre Ministerul Afacerilor Interne din Romania, prin Arhivele Nationale, si Serviciul de Stat de Arhiva al Republicii Moldova, semnat la Iasi la 24 ianuarie 2014

Guvernul
514. Hotarire privind aprobarea bilantului general al Trezoreriei Statului si a contului de executie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2013

Guvernul
50. Ordonanta urgenta privind modificarea si completarea Legii petrolului nr. 238/2004

Senatul
38. Hotarire cu privire la Cartea verde a Comisiei privind sanatatea mobila (”m-sanatatea”) – COM (2014) 219 final

Share this Post