Monitorul Oficial nr. 485/2.7.2015

Admin/ July 2, 2015/ Monitorul Oficial

Guvernul
473. Hotarire pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare si derulare a imprumuturilor acordate unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale in conditiile art. XII din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 2/2015, precum si modul de reflectare a sumelor respective in bugetele institutiilor publice, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 234/2015

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
91. Ordin privind aprobarea reglementarii tehnice ”Procedura pentru inspectia tehnica a statiilor pentru prepararea mixturilor asfaltice pentru lucrari de drumuri si aeroporturi”, indicativ PCC 019 – 2015

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
86. Ordin privind aprobarea reglementarii tehnice ”Procedura pentru inspectia tehnica a echipamentelor pentru debitarea, indreptarea si fasonarea barelor de otel beton folosite in constructii”, indicativ PCC 021 – 2015

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
71. Ordin privind aprobarea reglementarii tehnice ”Procedura pentru inspectia tehnica a statiilor pentru prepararea betoanelor”, indicativ PCC 020 – 2015

Guvernul
491. Hotarire privind trecerea unor imobile, aflate in administrarea Regiei Autonome ”Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, din domeniul privat al statului in domeniul public al statului si atribuirea pentru un imobil a destinatiei de resedinta oficiala pentru persoanele care au avut calitatea de sef al statului roman

Guvernul
479. Hotarire privind rechemarea unui consul general

Camera Deputatilor
59. Hotarire privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor – O agenda europeana privind migratia COM (2015) 240

Camera Deputatilor
58. Hotarire privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor: Agenda europeana privind securitatea – COM (2015) 185

Share this Post