Monitorul Oficial nr. 487/30.6.2016

Admin/ June 30, 2016/ Articole

Guvernul
28. Ordonanta urgenta pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012

Guvernul
29. Ordonanta urgenta pentru modificarea regimului juridic al unui imobil

Guvernul
461. Hotarire pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 488/2015 privind stabilirea pretului de achizitie a gazelor naturale din productia interna pentru clientii casnici si producatorii de energie termica, numai pentru cantitatile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termica in centralele de cogenerare si in centralele termice destinate consumului populatiei in perioada 1 iulie 2015-30 iunie 2021

Ministerul Afacerilor Interne
99. Ordin pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind utilizarea unor spatii aflate in administrarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 243/2011

Agentia Nationala pentru Achizitii Publice
281. Ordin privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achizitiilor publice si Programului anual al achizitiilor sectoriale

Administratia Nationala a Penitenciarelor
470. Decizie privind procedura de lucru pentru programarea prealabila a vizitei

Ministerul Energiei
626. Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului economiei nr. 2.201/2009 privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte pentru investitii in modernizarea si realizarea de noi capacitati de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile, pentru acordarea asistentei financiare nerambursabile prin Programul operational sectorial ”Cresterea competitivitatii economice” (POS CCE), axa prioritara 4, domeniul major de interventie 2, operatiunea 4.2 ”Sprijinirea investitiilor in modernizarea si realizarea de noi capacitati de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (in unitati cu putere instalata mai mica sau egala cu 10 MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale si a altor resurse regenerabile de energie”

Ministerul Sanatatii
755. Ordin privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea si desfasurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist si chimist din unitatile sanitare publice, precum si a functiilor de sef de sectie, sef de laborator si sef de compartiment din unitatile sanitare fara paturi, respectiv a functiei de farmacist-sef in unitatile sanitare publice cu paturi

Share this Post