Monitorul Oficial nr. 496/7.7.2015

Admin/ July 7, 2015/ Monitorul Oficial

Guvernul
487. Hotarire pentru modificarea alin. (5) al art. 8 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 88/2013

Parlamentul
176. Lege pentru ratificarea Protocolului, semnat de Romania la Varsovia la 25 noiembrie 2014, pentru modificarea Conventiei privind organizarea si activitatea Bancii Internationale de Cooperare Economica (cu modificarile aduse prin protocoalele din 18 decembrie 1970, 23 noiembrie 1977 si 18 decembrie 1990) si a Statutului Bancii Internationale de Cooperare Economica (cu modificarile aduse prin protocoalele din 18 decembrie 1970, 23 noiembrie 1977 si 18 decembrie 1990), semnate la Moscova la 22 octombrie 1963

Guvernul
. Protocol referitor la modificarea Conventiei privind organizarea si activitatea Bancii Internationale de Cooperare Economica din data de 22 octombrie 1963 (cu modificarile operate prin protocoalele din 18 decembrie 1970, 23 noiembrie 1977 si 18 decembrie 1990) si a Statutului Bancii Internationale de Cooperare Economica (cu modificarile operate prin protocoalele din 18 decembrie 1970, 23 noiembrie 1977 si 18 decembrie 1990)

Presedintele Romaniei
597. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului, semnat de Romania la Varsovia la 25 noiembrie 2014, pentru modificarea Conventiei privind organizarea si activitatea Bancii Internationale de Cooperare Economica (cu modificarile aduse prin protocoalele din 18 decembrie 1970, 23 noiembrie 1977 si 18 decembrie 1990) si a Statutului Bancii Internationale de Cooperare Economica (cu modificarile aduse prin protocoalele din 18 decembrie 1970, 23 noiembrie 1977 si 18 decembrie 1990), semnate la Moscova la 22 octombrie 1963

Parlamentul
183. Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

Presedintele Romaniei
607. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

Presedintele Romaniei
616. Decret pentru eliberarea din functie a procurorului militar sef al Sectiei de combatere a infractiunilor de coruptie savarsite de militari din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie

Presedintele Romaniei
617. Decret privind eliberarea din functie a unui procuror

Presedintele Romaniei
618. Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre Romania si Statele Unite ale Americii pentru imbunatatirea conformarii fiscale internationale si pentru implementarea FATCA, semnat la Bucuresti la 28 mai 2015

Presedintele Romaniei
619. Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Tratatului dintre Romania si Republica Kazahstan privind asistenta judiciara in materie penala, semnat la Bucuresti la 14 noiembrie 2014

Presedintele Romaniei
620. Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Tratatului dintre Romania si Republica Kazahstan privind transferarea persoanelor condamnate, semnat la Bucuresti la 14 noiembrie 2014

Presedintele Romaniei
621. Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Tratatului dintre Romania si Republica Kazahstan privind extradarea, semnat la Bucuresti la 14 noiembrie 2014

Curtea Constitutionala
284. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 73 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei

Curtea Constitutionala
327. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 123 pct. 8 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei

Curtea Constitutionala
402. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

Guvernul
495. Hotarire privind actualizarea valorii de inventar si a datelor de identificare ale bunurilor imobile aflate in administrarea Agentiei Nationale Anti-Doping

Guvernul
494. Hotarire pentru modificarea anexei nr. 51 la Hotararea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Botosani, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Botosani

Share this Post