Monitorul Oficial nr. 503/8.7.2015

Admin/ July 8, 2015/ Monitorul Oficial

Curtea Constitutionala
329. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (2), art. 4 teza intai, art. 16, art. 21, art. 27, art. 31 alin. (1) si (2) si ale art. 34 alin. (1) si (2) din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania

Curtea Constitutionala
313. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 1 alin. (3) si (4) din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania

Inalta Curte de Casatie si Justitie
17. Decizie [A] referitoare la pronuntarea unei hotarari prealabile prin care sa dea o rezolvare de principiu cu privire la urmatoarea chestiune de drept: ”Conform art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 203/2009, cu modificarile si completarile ulterioare (Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2008), raportat la prevederile art. 1 si art. 2 din Actul constitutiv al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii – S.A. – IFN, prevazut in anexa la Hotararea Guvernului nr. 1.211/2001 privind infiintarea Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii – S.A. – IFN, republicata, cu modificarile ulterioare (Actul constitutiv al FNGCIMM), raportat la art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) si alin. (3) din Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare (Legea nr. 93/2009) si la art. 3, art. 7 pct. 10 si pct. 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare (Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006), in forma in vigoare in perioada 2009-2011, prin notiunea de societati financiar-bancare legiuitorul a inteles si institutiile financiar-nebancare constituite ca societati comerciale pe actiuni, la care statul este actionar unic sau majoritar?”

Share this Post