Monitorul Oficial nr. 507/9.7.2015

Admin/ July 9, 2015/ Monitorul Oficial

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
104. Ordin pentru aprobarea Procedurii privind elaborarea studiului tehnico-economic in vederea realizarii obiectivelor din sectorul gazelor naturale

Curtea Constitutionala
305. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 87 alin. (1) lit. d) si art. 91 alin. (1) si (3) din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
. Procedura privind elaborarea studiului tehnico-economic in vederea realizarii obiectivelor din sectorul gazelor naturale

Parlamentul
194. Lege pentru modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000

Presedintele Romaniei
624. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000

Curtea Constitutionala
269. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 271^1 si 271^2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

Curtea Constitutionala
300. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 87 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei

Share this Post