Monitorul Oficial nr. 508/6.7.2016

Admin/ July 6, 2016/ Articole

Curtea Constitutionala
282. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. II art. 6 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, precum si pentru instituirea altor masuri financiare in domeniul bugetar, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 283/2011

Curtea Constitutionala
264. Decizie [R/R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, in ansamblul sau si, in special, cele ale art. 45 alin. (1) lit. d) teza intai si alin. (2) din aceasta, precum si cele ale art. 200 alin. (3) si (4) din Codul de procedura civila

Curtea Constitutionala
266. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 444 alin. (1) teza finala din Codul de procedura civila

Curtea Constitutionala
267. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 442 din Codul de procedura civila

Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri
693. Ordin privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevazute in cadrul Programului national multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului in randul femeilor din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
837. Ordin privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea inspectiilor fitosanitare din domeniul protectiei plantelor si carantinei fitosanitare si pentru controlul comercializarii si utilizarii produselor de protectie a plantelor

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
839. Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 703/2013 privind aprobarea conditiilor in care se vor incheia conventiile dintre institutiile financiare bancare si nebancare si Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, in vederea finantarii de catre acestea a activitatilor curente ale beneficiarilor platilor derulate prin Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, in baza adeverintelor eliberate de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura

Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice
4420. Ordin privind aprobarea Calendarului desfasurarii concursului de selectie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului national de experti in management educational, seria a 10-a

Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti
6. Hotarire pentru revocarea Hotararii Congresului Extraordinar al Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti nr. 1/2016 privind modificarea si completarea Statutului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si al profesiei de executor judecatoresc, aprobat prin Hotararea Congresului Extraordinar al Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti nr. 19/2010

Share this Post