Monitorul Oficial nr. 514/10.7.2015

Admin/ July 10, 2015/ Monitorul Oficial

Guvernul
498. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea de Conservare si Inchidere a Minelor ”Conversmin” – S.A. Bucuresti, aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Turismului

Colegiul Psihologilor din Romania
5. Hotarire privind aprobarea Standardelor de calitate in serviciile psihologice – Partea generala, Cartea I

Guvernul
499. Hotarire privind aprobarea bilantului general al Trezoreriei Statului si a contului de executie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2014

Guvernul
502. Hotarire privind trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al statului a unui imobil aflat in administrarea Serviciului Roman de Informatii

Guvernul
503. Hotarire pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Ungariei privind interconectarea la frontiera de stat romano-ungara a unei infrastructuri transfrontaliere de retea optica, semnat la Budapesta la 7 mai 2015

Guvernul
. Acord intre Guvernul Romaniei si Guvernul Ungariei privind interconectarea la frontiera de stat romano-ungara a unei infrastructuri transfrontaliere de retea optica

Ministerul Finantelor Publice
813. Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 758/2015 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iulie 2015

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
409. Ordin privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 188/2013 pentru aprobarea metodologiei de stabilire a preturilor de referinta si a sumelor de inchiriere corespunzatoare categoriilor si tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate

Share this Post