Monitorul Oficial nr. 516/10.7.2014

Admin/ July 10, 2014/ Monitorul Oficial

Monitorul Oficial
. Rectificare in cuprinsul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2014 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 486 din 30 iunie 2014

Guvernul
566. Hotarire privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Dolj de catre domnul Deca Marius Cristinel

Guvernul
565. Hotarire privind inscrierea in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea in administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul General al Politiei Romane a unui imobil trecut in domeniul public al statului

Guvernul
564. Hotarire privind acordarea de stimulente financiare absolventilor care au obtinut media 10 la evaluarea nationala pentru absolventii clasei a VIII-a din anul 2014 si la examenul national de bacalaureat sesiunea iunie-iulie in anul 2014

Curtea Constitutionala
289. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 41 alin. (1) teza a doua din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania

Presedintele Romaniei
505. Decret pentru promulgarea Legii privind masuri de reglementare a depozitarii semintelor de consum si a regimului certificatelor de depozit pentru acestea

Parlamentul
101. Lege privind masuri de reglementare a depozitarii semintelor de consum si a regimului certificatelor de depozit pentru acestea

Guvernul
567. Hotarire privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Dolj de catre domnul Raducan Nicolae-Sorin

Share this Post