Monitorul Oficial nr. 522/12.7.2016

Admin/ July 12, 2016/ Articole

Consiliul Europei
(93)51. Rezolutie privind confirmarea continuarii Centrului european pentru interdependenta si solidaritate mondiala, adoptata de Comitetul de Ministri al Consiliului Europei in 21 octombrie 1993, in cadrul celei de-a 500-a intalniri a delegatilor ministrilor

Presedintele Romaniei
650. Decret pentru promulgarea Legii privind aderarea Romaniei la Centrul european pentru interdependenta si solidaritate mondiala, creat prin Rezolutia (89)14, adoptata de Comitetul de Ministri al Consiliului Europei la 16 noiembrie 1989, a carui continuare a fost confirmata prin Rezolutia (93)51, adoptata de Comitetul de Ministri al Consiliului Europei la 21 octombrie 1993

Guvernul
473. Hotarire privind aprobarea bilantului general al Trezoreriei Statului si a contului de executie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2015

Guvernul
480. Hotarire privind modificarea anexei nr. 3 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.294/2004

Guvernul
491. Hotarire privind modificarea anexei nr. 15 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Parlamentul
125. Lege privind aderarea Romaniei la Centrul european pentru interdependenta si solidaritate mondiala, creat prin Rezolutia (89)14, adoptata de Comitetul de Ministri al Consiliului Europei la 16 noiembrie 1989, a carui continuare a fost confirmata prin Rezolutia (93)51, adoptata de Comitetul de Ministri al Consiliului Europei la 21 octombrie 1993

Consiliul Europei
(89)14. Rezolutie de instituire a unui Centru european pentru interdependenta si solidaritate mondiala, adoptata de Comitetul de Ministri al Consiliului Europei in 16 noiembrie 1989, in cadrul celei de-a 85-a intalniri a delegatilor ministrilor

Ministerul Sanatatii
830. Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 763/377/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2016 a Hotararii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016-2017

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
422. Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 763/377/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2016 a Hotararii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016-2017

Share this Post