Monitorul Oficial nr. 529/14.7.2016

Admin/ July 14, 2016/ Articole

Parlamentul
140. Lege pentru modificarea art. 277 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011

Parlamentul
141. Lege pentru modificarea si completarea art. 63 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011

Guvernul
489. Hotarire privind modificarea anexei nr. 12 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate in administrarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor – Regia Nationala a Padurilor – Romsilva

Guvernul
490. Hotarire privind inscrierea unui bun imobil in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestuia in administrarea Administratiei Nationale ”Apele Romane” pentru Administratia Bazinala de Apa Prut-Barlad, institutie publica aflata in coordonarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor

Ministerul Apararii Nationale
M.82. Ordin pentru publicarea fara plata, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Intelegerii privind prelungirea valabilitatii Acordului dintre Ministerul Apararii Nationale din Romania si Departamentul Apararii al Statelor Unite ale Americii privind asistenta medicala pentru membrii fortelor armate si dependentii lor, semnata la Washington la 14 si 17 martie 2016

Presedintele Romaniei
669. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea art. 63 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011

Curtea Constitutionala
313. Decizie [R/R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (1), art. 7-9, art. 10 lit. g), art. 11, art. 12 alin. (2), art. 13 alin. (2), art. 16^1 alin. (1) si (2), art. 30 alin. (2), art. 32 lit. c), d), f)-h) si j), art. 33 lit. f) si art. 37 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activitatii de expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara, precum si a celor ale art. 50 lit. b) teza intai din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania

Ministerul Finantelor Publice
1058. Ordin pentru modificarea si completarea unor ordine ale ministrului finantelor publice

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
1070. Ordin privind aprobarea Planului de management al sitului de importanta comunitara ROSCI0394 Somesul Mic

Consiliul Concurentei
439. Ordin pentru punerea in aplicare a Instructiunilor cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrarilor economice

Consiliul Concurentei
. Instructiuni cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrarilor economice

Presedintele Romaniei
668. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 277 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011

Share this Post