Monitorul Oficial nr. 531/16.7.2015

Admin/ July 16, 2015/ Monitorul Oficial

Consiliul Superior al Magistraturii
753. Hotarire pentru modificarea si completarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005

Ministerul Transporturilor
842. Ordin privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli modificat pe anul 2015 al Scolii Superioare de Aviatie Civila

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
1726. Ordin pentru completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 650/2015 privind nominalizarea punctelor de debarcare si a centrelor de prima vanzare in vederea practicarii pescuitului comercial in habitatele piscicole naturale, cu exceptia ariilor naturale protejate

Ministerul Culturii
2487. Ordin privind schimbarea grupei valorice din B in A a monumentului istoric Biserica ”Buna Vestire I”, inscrisa in Lista monumentelor istorice cu cod LMI BR-II-m-B-02076, Str. Calarasilor nr. 3, municipiul Braila, judetul Braila

Senatul
9. Decizie privind asigurarea conducerii Senatului in perioada 16-22 iulie 2015

Curtea Constitutionala
272. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a sintagmei ”si contestate in instanta pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi” cuprinsa in art. II al Legii nr. 144/2012 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania

Guvernul
548. Hotarire privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Cluj de catre domnul Codrean Dan-Cristian

Guvernul
549. Hotarire privind aplicarea mobilitatii pentru domnul Gyorke Zoltan din functia publica de inspector guvernamental in functia publica de subprefect al judetului Cluj

Guvernul
550. Hotarire privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Hunedoara de catre domnul Kiszely Fabius-Tiberiu

Guvernul
551. Hotarire privind modificarea art. 5 din Hotararea Guvernului nr. 35/2014 pentru aprobarea tranzactiei convenite la 15 februarie 2013 prin ”Memorandumul de intelegere” incheiat intre statul roman si The Rompetrol Grup N.V., precum si a unor masuri pentru implementarea acesteia

Ministerul Apararii Nationale
M.62. Ordin pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare al Institutului Medico-Militar, aprobat prin Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.102/2009

Ministerul Apararii Nationale
M.63. Ordin privind conferirea Semnului onorific In Serviciul Patriei unui subofiter din Ministerul Apararii Nationale

Secretariatului de stat pentru recunoasterea meritelor luptatorilor impotriva regimului comunist instaurat in Romania in perioada 1945-1989
82. Ordin privind aprobarea Protocolului incheiat intre Secretariatul de stat pentru recunoasterea meritelor luptatorilor impotriva regimului comunist instaurat in Romania in perioada 1945-1989 si Ministerul Tineretului si Sportului privind trimiterea in tabere de odihna a copiilor ai caror parinti detin certificate doveditoare ale calitatii de revolutionar eliberate in temeiul Legii recunostintei pentru victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989 si pentru revolta muncitoreasca anticomunista de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

Ministerul Transporturilor
802. Ordin pentru publicarea acceptarii amendamentului din 2015 la Regulamentul privind transportul international feroviar al marfurilor periculoase (RID), apendice C la Conventia privind transporturile internationale feroviare (COTIF), semnata la Berna la 9 mai 1980 si modificata de Protocolul din 1999, semnat la Vilnius la 3 iunie 1999, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 69/2001

Share this Post