Monitorul Oficial nr. 534/15.7.2016

Admin/ July 15, 2016/ Articole

Agentia Nationala de Administrare Fiscala
2037. Ordin privind Procedura pentru aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
28. Ordin privind modificarea si completarea Procedurii de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 115/2013

Parlamentul
149. Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2015 pentru modificarea alin. (6) al art. 9^2 din Legea recunostintei pentru victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989 si pentru revolta muncitoreasca anticomunista de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

Presedintele Romaniei
678. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare

Parlamentul
147. Lege pentru modificarea Legii nr. 96/2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum si infiintarea, organizarea si functionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania

Presedintele Romaniei
675. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 96/2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum si infiintarea, organizarea si functionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania

Parlamentul
148. Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Presedintele Romaniei
676. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Presedintele Romaniei
677. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2015 pentru modificarea alin. (6) al art. 9^2 din Legea recunostintei pentru victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989 si pentru revolta muncitoreasca anticomunista de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

Parlamentul
150. Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare

Curtea Constitutionala
384. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 341 alin. (8) si (11) din Codul de procedura penala

Share this Post