Monitorul Oficial nr. 535/17.7.2015

Admin/ July 17, 2015/ Monitorul Oficial

Curtea Constitutionala
383. Decizie [R/R/R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 102 alin. (2) si ale art. 342-346 din Codul de procedura penala

Curtea Constitutionala
352. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. XV alin. (4) si (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative si alte masuri fiscal-bugetare

Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice
4403. Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului National pentru Finantarea Invatamantului Superior

Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice
4395. Ordin privind aprobarea planurilor-cadru de invatamant pentru clasele a IX-a-a XII-a, invatamant liceal, filiera vocationala, profilul teologic, cultul greco-catolic, specializarea ghid turism religios, a listei disciplinelor de specialitate din curriculumul diferentiat pentru clasele a IX-a-a XII-a, invatamantul liceal, filiera vocationala, profilul teologic, cultul greco-catolic, specializarea ghid turism religios si a programelor scolare pentru disciplinele care fac parte din curriculumul diferentiat pentru clasele a IX-a-a XII-a, invatamantul liceal, filiera vocationala, profilul teologic, cultul greco-catolic, specializarea ghid turism religios

Ministerul Finantelor Publice
836. Ordin privind stabilirea fondului de premiere pentru o extragere lunara a Loteriei bonurilor fiscale

Agentia Nationala pt Resurse Minerale
8. Decizie privind incetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului si pietrisului din perimetrul Baiesti

Guvernul
562. Hotarire privind transmiterea fara plata a unor bunuri mobile, aflate in proprietatea privata a statului, intre Ministerul Afacerilor Interne si Consiliul Superior al Magistraturii

Guvernul
16. Ordonanta pentru modificarea alin. (6) al art. 92 din Legea recunostintei pentru victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989 si pentru revolta muncitoreasca anticomunista de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

Guvernul
15. Ordonanta pentru modificarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice

Share this Post