Monitorul Oficial nr. 541/22.7.2014

admin/ iulie 22, 2014/ Monitorul Oficial

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
1287. Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii publice, al ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse si al ministrului internelor si reformei administrative nr. 1.389/513/2008/282/2007 privind aprobarea Criteriilor si metodologiei de autorizare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri si a Standardelor minime obligatorii de organizare si functionare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri

Ministerul Sanatatii
755. Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii publice, al ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse si al ministrului internelor si reformei administrative nr. 1.389/513/2008/282/2007 privind aprobarea Criteriilor si metodologiei de autorizare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri si a Standardelor minime obligatorii de organizare si functionare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri

Consiliul Superior al Magistraturii
866. Hotarire pentru modificarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de grefier la instantele judecatoresti si la parchetele de pe langa acestea, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 126/2007

Autoritatea de Supraveghere Financiara
12. Regulament privind acordurile de interoperabilitate incheiate de contrapartile centrale

Ministerul Afacerilor Interne
85. Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii publice, al ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse si al ministrului internelor si reformei administrative nr. 1.389/513/2008/282/2007 privind aprobarea Criteriilor si metodologiei de autorizare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri si a Standardelor minime obligatorii de organizare si functionare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri

Guvernul
594. Hotarire privind recunoasterea Uniunii Juristilor din Romania ca fiind de utilitate publica

Guvernul
593. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comerciala CONPET – S.A., aflata sub autoritatea Departamentului pentru Energie

Guvernul
592. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Nationala PLAFAR – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei

Guvernul
585. Hotarire privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pe anul 2014, la titlul 10 ”Cheltuieli de personal” si titlul 51 ”Transferuri intre unitati ale administratiei publice”, pentru plata titlurilor executorii, aferente trimestrului II al anului 2014, care intra sub incidenta prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, ale Ordonantei Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor masuri in domeniul invatamantului si cercetarii, precum si in ceea ce priveste plata sumelor prevazute in hotarari judecatoresti devenite executorii in perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013

Presedintele Romaniei
541. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei ”Delta Dunarii”

Parlamentul
122. Lege pentru completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei ”Delta Dunarii”

Presedintele Romaniei
539. Decret privind promulgarea Legii pentru scutirea de la plata a unor debite ale persoanelor provenite din sistemul de asigurari sociale al agricultorilor catre bugetul de stat

Parlamentul
120. Lege pentru scutirea de la plata a unor debite ale persoanelor provenite din sistemul de asigurari sociale al agricultorilor catre bugetul de stat

Share this Post