Monitorul Oficial nr. 542/21.7.2015

Admin/ July 21, 2015/ Monitorul Oficial

Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor
76. Decizie privind modificarea Deciziei directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor nr. 65/2015 privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind remuneratia datorata artistilor interpreti sau executanti si producatorilor de fonograme pentru comunicarea publica a fonogramelor de comert/fonogramelor publicate in scop comercial sau a reproducerilor acestora, in scop ambiental si lucrativ, si tabelele cuprinzand drepturile patrimoniale ale artistilor interpreti sau executanti si ale producatorilor de fonograme

Ministerul Finantelor Publice
842. Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 736/2015 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise in vederea despagubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. – S.A. in vederea achizitionarii de autoturisme

Guvernul
. Norme Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 91/2014 privind acordarea unei zile lucratoare libere pe an pentru ingrijirea sanatatii copilului

Guvernul
576. Hotarire pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 91/2014 privind acordarea unei zile lucratoare libere pe an pentru ingrijirea sanatatii copilului

Guvernul
557. Hotarire privind actualizarea valorilor de inventar si, dupa caz, modificarea datelor de identificare ale unor bunuri imobile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, pentru unele unitati din subordine

Curtea Constitutionala
347. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 87 alin. (1) lit. d) si art. 91 din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, precum si ale art. 25 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative

Monitorul Oficial
. Rectificare la Decretul nr. 214/1998 privind conferirea medaliei ”Crucea comemorativa a celui de-al doilea razboi mondial, 1941-1945”, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 222 si 222 bis din 17 iunie 1998

Presedintele Romaniei
655. Decret privind eliberarea din functie a unui procuror

Presedintele Romaniei
656. Decret privind eliberarea din functie a unui procuror

Share this Post