Monitorul Oficial nr. 543/3.8.2012

Admin/ August 3, 2012/ Monitorul Oficial

Camera Auditorilor Financiari din Romania
. Norma privind atribuirea calitatii de membru, inscrierea, evidenta, retragerea si suspendarea persoanelor fizice si autorizarea, inscrierea, evidenta, retragerea si suspendarea persoanelor Juridice in si din Registrul public al auditorilor financiari

Parlamentul
193. Lege privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre profesionisti si consumatori – Republicare

Ministerul Administratiei Publice
191. Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 59/2012 privind aprobarea cifrei anuale de scolarizare, a numarului comisiilor de concurs si al comisiilor de solutionare a contestatiilor, a componentei nominale a acestora, a tematicii pentru concurs, a calendarului de desfasurare a concursului national de admitere la Programul de formare specializata pentru ocuparea unei functii publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici pentru anul 2012, precum si a modalitatilor privind plata taxei de participare la program

Camera Auditorilor Financiari din Romania
16. Hotarire pentru aprobarea Normelor privind atribuirea calitatii de membru, inscrierea, evidenta, retragerea si suspendarea persoanelor fizice si autorizarea, inscrierea, evidenta, retragerea si suspendarea persoanelor juridice in si din Registrul public al auditorilor financiari

Share this Post