Monitorul Oficial nr. 549/29.8.2013

Wkro/ August 29, 2013/ Monitorul Oficial

Guvernul
26. Ordonanta privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara

Guvernul
82. Ordonanta urgenta pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici

Primul-Ministru
358. Decizie privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, de catre doamna Pop Felicia a functiei publice vacante din categoria inaltilor functionari publici de comisar general al Garzii Financiare

Primul-Ministru
359. Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, de catre domnul Ion Traistaru a functiei publice vacante din categoria inaltilor functionari publici de comisar general al Garzii Financiare

Primul-Ministru
360. Decizie privind eliberarea domnului Marcel Bogdan Pandelica din functia de vicepresedinte al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

Primul-Ministru
361. Decizie privind numirea domnului Mihai Turcanu in functia de vicepresedinte al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

Primul-Ministru
362. Decizie privind aplicarea mobilitatii pentru doamna Cristina-Ecaterina Corut din functia publica de secretar general al Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice in functia publica de inspector guvernamental in cadrul Secretariatului General al Guvernului

Primul-Ministru
363. Decizie privind aplicarea mobilitatii pentru domnul Ladanyi Laszlo-Zsolt din functia publica de inspector guvernamental in cadrul Secretariatului General al Guvernului in functia publica de secretar general al Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice

Primul-Ministru
364. Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de catre domnul Gabriel Florin Puscau a functiei publice vacante din categoria inaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului si Sportului

Primul-Ministru
365. Decizie privind transferul in interesul serviciului al domnului Balaban Alexandru Gabriel din functia publica de inspector guvernamental in cadrul Secretariatului General al Guvernului in functia publica de executie vacanta de consilier, clasa I, gradul profesional superior, in cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Buzau

Agentia Nationala pt Resurse Minerale
2. Decizie privind incetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului si pietrisului din perimetrul Pod Hutani (Pod Hutani II; Pod Hutani I)

Agentia Nationala de Administrare Fiscala
2224. Ordin pentru aprobarea modelului si continutului formularului (311) ”Declaratie privind taxa pe valoarea adaugata colectata, datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) sau g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal”

Banca Nationala a Romaniei
766. Ordin privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societatii Comerciale FER LEASING IFN – S.A.

Monitorul Oficial
. Rectificare in Decizia presedintelui Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii nr. 512/2013 privind stabilirea masurilor minime de securitate ce trebuie luate de catre furnizorii de retele publice de comunicatii electronice sau de servicii de comunicatii electronice destinate publicului si raportarea incidentelor cu impact semnificativ asupra furnizarii retelelor si serviciilor de comunicatii electronice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 517 din 19 august 2013

Share this Post

About wkro

WOLTERS KLUWER ROMÂNIA este parte a grupului multinaţional Wolters Kluwer, cunoscut pe piaţa internaţională ca unul dintre cei mai mari furnizori de informație specializată, produse şi servicii dedicate profesioniştilor.