Monitorul Oficial nr. 552/30.8.2013

Wkro/ August 30, 2013/ Monitorul Oficial

Guvernul
609. Hotarire pentru modificarea art. 66 alin. (2) lit. b) din Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013-2014, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 117/2013

Guvernul
610. Hotarire privind desfiintarea Spitalului Orasenesc Ocna Mures, judetul Alba

Guvernul
611. Hotarire pentru aprobarea Acordului de cooperare dintre Ministerul Justitiei din Romania si Ministerul Justitiei din Republica Socialista Vietnam, semnat la Bucuresti la 15 iulie 2013

Ministerul Justitiei
. Acord de cooperare intre Ministerul Justitiei din Romania si Ministerul Justitiei din Republica Socialista Vietnam, semnat la Bucuresti la 15 iulie 2013

Guvernul
612. Hotarire privind recunoasterea Fundatiei IMPREUNA ca fiind de utilitate publica

Guvernul
646. Hotarire privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 301/2013 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Agentiei Nationale pentru Locuinte, institutie publica aflata sub autoritatea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice

Ministerul Sanatatii
1031. Ordin privind modificarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2013 a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013-2014

Ministerul Sanatatii
1032. Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii, interimar, nr. 1.085/2012 privind masuri de organizare si functionare a spitalelor regionale de urgenta si a unitatilor functionale regionale de urgenta

Ministerul Sanatatii
1033. Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 862/547/2011 privind stabilirea sumelor minime contractate de spitale cu casele de asigurari de sanatate pentru serviciile de spitalizare continua pentru pacientii acuti

Ministerul Sanatatii
1035. Ordin privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2013 a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013-2014

Ministerul Educatiei Nationale
4815. Ordin privind aprobarea standardului de pregatire profesionala, a planului de invatamant si a curriculumului de pregatire profesionala de nivel 3 avansat pentru calificarea antrenor pentru care se asigura pregatirea prin invatamantul preuniversitar postliceal

Autoritatea de Supraveghere Financiara
28. Hotarire privind aprobarea Regulamentului nr. 3/2013 pentru autorizarea si functionarea contrapartilor centrale emis in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contra partile centrale si registrele centrale de tranzactii

Autoritatea de Supraveghere Financiara
3. Regulament pentru autorizarea si functionarea contrapartilor centrale emis in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapartile centrale si registrele centrale de tranzactii

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
561. Ordin privind modificarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2013 a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013-2014

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
579. Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 862/547/2011 privind stabilirea sumelor minime contractate de spitale cu casele de asigurari de sanatate pentru serviciile de spitalizare continua pentru pacientii acuti

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
577. Ordin privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2013 a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013-2014

Share this Post

About wkro

WOLTERS KLUWER ROMÂNIA este parte a grupului multinaţional Wolters Kluwer, cunoscut pe piaţa internaţională ca unul dintre cei mai mari furnizori de informație specializată, produse şi servicii dedicate profesioniştilor.