Monitorul Oficial nr. 553/24.7.2015

Admin/ July 24, 2015/ Monitorul Oficial

Ministerul Apararii Nationale
M.68. Ordin pentru aprobarea Normelor privind ocuparea prin concurs ori examen a unui post vacant sau temporar vacant de personal civil contractual in Ministerul Apararii Nationale, precum si a Procedurii de organizare si desfasurare a examenului de promovare a personalului civil contractual in grade ori trepte profesionale imediat superioare sau intr-o functie cu un nivel de studii superior in Ministerul Apararii Nationale

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
1725. Ordin privind aprobarea Manualului de procedura pentru evaluarea, selectarea si contractarea cererilor de finantare pentru proiecte aferente submasurilor, masurilor si schemelor de ajutor de stat sau de minimis aferente Programului National de Dezvoltare Rurala 2014-2020

Parlamentul
208. Lege privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente

Presedintele Romaniei
660. Decret pentru promulgarea Legii privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente

Curtea Constitutionala
237. Decizie [R/R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2014 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii si ale art. 271^1 si art. 271^2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

Curtea Constitutionala
299. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative, in ansamblul sau, si, in special, ale art. 8 alin. (1) si (2) si art. 11 alin. (1) din aceeasi lege

Share this Post