Monitorul Oficial nr. 556/22.7.2016

Admin/ July 22, 2016/ Monitorul Oficial

Parlamentul
158. Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2013 privind modificarea si completarea Legii imbunatatirilor funciare nr. 138/2004, pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare, precum si pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

Presedintele Romaniei
701. Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2013 privind modificarea si completarea Legii imbunatatirilor funciare nr. 138/2004, pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare, precum si pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

Curtea Constitutionala
265. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 666 alin. (2) din Codul de procedura civila in redactarea anterioara modificarii prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si a unor acte normative conexe

Curtea Constitutionala
287. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 39 alin. (4), art. 49 alin. (2), art. 50 alin. (2), art. 51 si art. 101 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali

Guvernul
501. Hotarire privind incetarea mandatului unui membru al Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor si renumirea in functie pe postul ramas vacant

Guvernul
502. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Compania de Investitii pentru Turism ”CIT” – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri

Share this Post