Monitorul Oficial nr. 564/26.7.2016

Admin/ July 26, 2016/ Monitorul Oficial

Parlamentul
164. Lege pentru modificarea si completarea Legii cooperatiei agricole nr. 566/2004, precum si pentru stabilirea unor masuri de aplicare a acesteia

Presedintele Romaniei
709. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii cooperatiei agricole nr. 566/2004, precum si pentru stabilirea unor masuri de aplicare a acesteia

Parlamentul
166. Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 153/2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor

Presedintele Romaniei
711. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 153/2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor

Guvernul
506. Hotarire privind stabilirea cadrului institutional si a unor masuri pentru punerea in aplicare a Regulamentului delegat (UE) nr. 665/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.151/2012 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste conditiile de utilizare a mentiunii de calitate facultative ”produs montan”

Guvernul
508. Hotarire pentru aprobarea Amendamentului nr. 5 convenit intre Guvernul Romaniei si Banca Europeana de Investitii, prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 21 decembrie 2015, la Luxemburg la 8 martie 2016 si la Bucuresti la 15 martie 2016 la Contractul de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii privind Proiectul de reconstructie a drumurilor afectate de inundatii, semnat la Bucuresti la 22 decembrie 2005 si la Luxemburg la 27 decembrie 2005

Guvernul
513. Hotarire privind plata contributiei Romaniei la Fondul voluntar al NATO pentru sustinerea Armatei Nationale Afgane (ANA TF)

Agentia Nationala pt Resurse Minerale
22. Decizie privind incetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului si pietrisului din perimetrul Rotbav, judetul Brasov

Agentia Nationala de Administrare Fiscala
2225. Ordin privind legitimatiile de verificare fiscala

Autoritatea de Supraveghere Financiara
1383. Decizie privind aprobarea cererii de retragere a autorizatiei de functionare a Societatii BLAROS BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L.

Share this Post