Monitorul Oficial nr. 572/30.7.2015

Admin/ July 30, 2015/ Monitorul Oficial

Guvernul
567. Hotarire pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului national al calificarilor

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
122. Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale realizate de Societatea Comerciala WIROM GAS – S.A.

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
119. Ordin pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 145/2014 privind implementarea sistemelor de masurare inteligenta a energiei electrice

Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri
. Procedura de acordare a avizului tehnic de specialitate pe planul de afaceri al investitorilor straini, in vederea obtinerii vizei de lunga sedere in Romania pentru desfasurarea de activitati comerciale

Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri
753. Ordin pentru aprobarea Procedurii de acordare a avizului tehnic de specialitate pe planul de afaceri al investitorilor straini, in vederea obtinerii vizei de lunga sedere in Romania pentru desfasurarea de activitati comerciale

Curtea Constitutionala
389. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8, art. 9 si art. 11 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din invatamant

Curtea Constitutionala
403. Decizie [R/R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 271^1 si art. 271^2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

Share this Post