Monitorul Oficial nr. 573/28.7.2016

Admin/ July 28, 2016/ Monitorul Oficial

Curtea Constitutionala
472. Decizie [R/R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 28 lit. c), art. 56 alin. (2) lit. m), art. 62 alin. (3), art. 66 lit. p) si art. 92 alin. (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, a prevederilor art. 49 lit. c), art. 51 alin. (4), art. 53, art. 54, art. 85 alin. (2) teza a doua, art. 235 alin. (4) si (5) si art. 323 din Statutul profesiei de avocat, a prevederilor art. 3 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 221/2000 privind pensiile si alte drepturi de asigurari sociale ale avocatilor, precum si a art. 26 alin. (1) din Statutul Casei de Asigurari a Avocatilor

Curtea Constitutionala
407. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 80 alin. (2) lit. a) din Codul penal

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
1069. Ordin privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0I06 Lunca Mijlocie a Argesului

Ministerul Transporturilor
572. Ordin pentru modificarea si completarea Reglementarilor privind autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitati de reparatii, de intretinere, de reglare, de modificari constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz – RNTR 9, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.131/2005

Share this Post