Monitorul Oficial nr. 576/1.8.2014

Admin/ August 1, 2014/ Monitorul Oficial

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
1370. Ordin pentru aprobarea Procedurii privind efectuarea controlului de stat in faze de executie determinante pentru rezistenta mecanica si stabilitatea constructiilor – indicativ PCF 002

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
. Procedura privind exercitarea controlului de stat al calitatii in constructii prin controale la factorii implicati in procesul de executie – indicativ PCE 001

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
1369. Ordin pentru aprobarea Procedurii privind exercitarea controlului de stat al calitatii in constructii prin controale la factorii implicati in procesul de executie – indicativ PCE 001

Curtea Constitutionala
430. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 998 si art. 999 din Codul civil din 1864

Curtea Constitutionala
416. Decizie [R/R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru si celor ale art. 197 din Codul de procedura civila

Curtea Constitutionala
414. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 83 alin. (1) din Codul de procedura civila

Curtea Constitutionala
396. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 32-35 din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania

Curtea Constitutionala
395. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 1 alin. (2), art. 21 alin. (6), art. 22, art. 27 alin. (1), art. 31 alin. (1) si (2), art. 32, art. 33 si art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania

Curtea Constitutionala
296. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 285 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

Curtea Constitutionala
258. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
. Procedura privind efectuarea controlului de stat in faze de executie determinante pentru rezistenta mecanica si stabilitatea constructiilor – indicativ PCF 002

Share this Post