Monitorul Oficial nr. 578/29.7.2016

Admin/ July 29, 2016/ Monitorul Oficial

Agentia Nationala de Administrare Fiscala
2266. Ordin pentru modificarea si completarea Procedurii de publicare a listelor debitorilor care inregistreaza obligatii fiscale restante, precum si cuantumul acestor obligatii, aprobata prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 558/2016

Ministerul Transporturilor
587. Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 982/2011 privind aprobarea Listei cuprinzand punctele si locurile de operare si limitele acestora, a caror infrastructura portuara este proprietate privata, precum si limitele radelor portuare si ale zonelor de ancoraj

Autoritatea de Supraveghere Financiara
1408. Decizie privind aprobarea cererii de retragere a autorizatiei de functionare a Societatii MAROSI BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

Autoritatea de Supraveghere Financiara
1435. Decizie privind aprobarea cererii de retragere a autorizatiei de functionare a Societatii SIMPLEX BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

Agentia Nationala de Administrare Fiscala
2264. Ordin pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.769/2015 privind declararea livrarilor/prestarilor si achizitiilor efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA si pentru aprobarea modelului si continutului declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA

Share this Post