Monitorul Oficial nr. 581/4.8.2014

Admin/ August 4, 2014/ Monitorul Oficial

Agentia Nationala de Administrare Fiscala
. Norme Tehnice privind procedura de intocmire a formalitatilor vamale pentru trimiterile transportate prin serviciile de curierat rapid

Curtea Constitutionala
398. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 41 alin. (5) din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania

Curtea Constitutionala
400. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 200 alin. (1)-(3) din Codul de procedura civila

Curtea Constitutionala
405. Decizie [R/R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua prin raportare la art. 35 alin. (1) si (2) din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania, precum si ale art. 20 cuprins in titlul VII – Regimul stabilirii si platii despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente

Curtea Constitutionala
311. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 86^4 alin. 1 raportate la prevederile art. 83 alin. 1 din Codul penal din 1969 in interpretarea data prin Decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 1/2011

Curtea Constitutionala
310. Decizie [R/R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 8, art. 10 lit. f), art. 21, art. 26 alin. (1) lit. k) si alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative si ale art. 13 si art. 15 alin. (1) din Legea nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate

Curtea Constitutionala
309. Decizie [R/R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) pct. 30, art. 1 alin. (3), art. 4, art. 6 alin. (1) lit. e), art. 7 alin. (2), art. 8, art. 10, art. 11, art. 12, art. 20-26 si ale art. 34 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative si ale art. 87 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
992. Ordin pentru aprobarea reglementarii tehnice ”Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea invelitorilor acoperisurilor in panta la cladiri, indicativ NP 069-2014”

Ministerul Justitiei
2203/C. Ordin pentru stabilirea locatiilor in care se deruleaza activitatea Directiei Nationale de Probatiune si a serviciilor de probatiune

Agentia Nationala de Administrare Fiscala
2323. Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedura de intocmire a formalitatilor vamale pentru trimiterile transportate prin serviciile de curierat rapid

Share this Post