Monitorul Oficial nr. 581/1.8.2016

Admin/ August 1, 2016/ Monitorul Oficial

Guvernul
515. Hotarire privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru unele imobile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul Judetean Olt, ca urmare a reevaluarii

Guvernul
516. Hotarire pentru modificarea anexei nr. 2 la Planul national de protectie a apelor subterane impotriva poluarii si deteriorarii, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 53/2009

Guvernul
517. Hotarire privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetarii prealabile in vederea declararii utilitatii publice pentru lucrarea de interes national ”Lucrari de investitii in imobilul cazarma 2940 Babana, judetul Arges”

Guvernul
518. Hotarire privind transmiterea unei parti dintr-un imobil, proprietate publica a statului, din administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale in administrarea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii

Guvernul
528. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent activitatii de privatizare si valorificare a activelor statului pe anul 2016 al Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
215. Ordin privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0190 Penteleu

Share this Post